Hoe gaat de koffieboer om met het veranderende klimaat?

Hoe gaat de koffieboer om met het veranderende klimaat?
08/07/2014 de redactie
In Geen categorie

Miljoenen koffieboeren kampen wereldwijd met schommelende temperaturen, een overvloed aan regen of juist niet en de uitbraak van ziektes. Door klimaatverandering staat de koffieproductie wereldwijd onder druk. En dat terwijl de vraag ernaar juist enorm groeit…

Dat blijkt maar weer uit de Koffie Barometer 2014 die donderdag is gepresenteerd op de Duurzame Koffie Conferentie in Amsterdam. De Rainforest Alliance staat dan ook achter de oproep, die de Koffie Barometer doet aan de koffiesector om dit probleem gezamenlijk aan te pakken.

Toekomstige generaties
De verschillende handelspartners in de keten moeten meer doen om koffieboeren duurzamer te helpen werken. Daardoor kunnen ze beter omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en kunnen ze hun gewas blijven verbouwen, ook voor toekomstige generaties. Daarvoor zijn investeringen nodig, maar ook meer vraag naar duurzame gecertificeerde koffie vanuit de grote koffiebranders, zoals de Koffie Barometer onderschrijft.

“Het toepassen van klimaatslimme landbouw is dan ook van groot belang in het voortbestaan van een koffieboer” benadrukt Marcel Clement, Senior Manager Sustainable Value Chains van de Rainforest Alliance.

Klimaatslimmer werken
De Rainforest Alliance werkt daarom samen met boeren om zich beter te wapenen tegen droogtes, hevige regenval en de uitbraak van ziektes. Sinds 2011 heeft de Rainforest Alliance daarvoor een speciale klimaatmodule opgezet voor koffieboeren. Dit programma bevordert activiteiten op de boerderijen en plantages om klimaatslimmer te werken. De boeren leren de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, de opslag van CO2 te vergroten en hun capaciteit te verbeteren om zich aan te passen aan klimaatverandering.
6238382811_2cf0ca6002_b

CO2
Eind vorig jaar ontvingen meer dan 200 Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen in Guatemala, Honduras, Brazilië en El Salvador verificatie voor deze module. In totaal beheren ze ruim 3000 hectare landbouwgrond op duurzame en klimaatvriendelijke wijze. Daarmee hebben ze samen ruim 218.000 ton aan CO2 opgeslagen. Dat is ongeveer hetzelfde als de uitstoot van ongeveer 43.600 auto’s in een jaar. Voor de boeren zelf heeft het betere oogsten en inkomsten opgeleverd.

Oeganda
In Oeganda werkt de Rainforest Alliance samen met koffieboeren rond Mount Elgon. In dit koffiegebied heeft door verkeerd landgebruik een enorme kaalslag plaatsgevonden, met erosie en modderstromen als gevolg. De koffieboeren produceren maar een derde van wat ze zouden kunnen. Samen met het Britse familiebedrijf Taylors of Harrogate, koffieproducent Kawacom en het voedselindustriefonds FRICH van de Engelse overheid heeft de Rainforest Alliance hier een programma opgezet om de boeren te helpen klimaatslimmer te werken.
4790367211_734a6ff103_b

234.000 bomen
Zo kregen de afgelopen tijd ruim 7500 koffieboeren in het gebied training. Ze leerden hoe klimaatverandering kunnen tegengaan en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een van de methoden die de boeren leerden is het plaatsen van schaduwbomen op hun plantages. Die bomen zorgen voor schaduw, wat niet alleen goed is voor de kwaliteit van de koffie maar ook voor de vruchtbaarheid van de bodem. Ook slaan de bomen meer koolstof en water op. In totaal werden op de verschillende plantages rond Mount Elgon 234.000 bomen geplaatst.

Voor meer informatie over het werk van Rainforest Alliance bezoek ook de Nederlandstalige Frog Blog op thefrogblog of volg ze op twitter @RnfrstAll_NL.

 

 

X
0 Shares
Share
Pin